line

XP UPGREEN

Reducem amprenta de mediu și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea soluțiilor tehnice dovedite fiabile. Raportăm și reducem emisiile de metan în conformitate cu standardele internaționale precum OGMP 2.0.
line

Expertiza și experiența de primă mână pentru decarbonizarea operațiunilor din amonte.

Angajamentul nostru față de Upgreen

Pe parcursul ultimilor 18 ani de operare și investiții în îmbunătățirea zacamintelor mature, XP a implementat zeci de soluții cu rezultate dovedite in teren pentru a măsura, raporta și reduce amprenta de mediu a operațiunilor noastre și a am inregistrat un palmares solid
icon -87%
Am redus intensitata gazelor cu efect de seră (tCO2eq/toe) cu 86% începând din 2013
icon -77%
Am redus consumul de energie (%) cu 77% începând din 2013
icon -93%
Am redus consumul de apă dulce (m3/toe) cu 93% începând din 2013
icon -74%
Am redus intensitatea deversărilor accidentale (număr de deversări accidentale/boe) cu 74% din 2013
icon >10
Milioane de dolari investite în zeci de soluții de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră începând cu 2013
icon 5 years
Am publicat rapoarte de sustenabilitate timp de 5 ani consecutivi (începând cu 2018)

ISO

 • ISO 9001 Management Systems
 • ISO 14001 Environmental System 
 • ISO 45001 Occupational Health and Safety
 • ISO 50001 Energy Management

Membru al OGMP“The
si am aderat la Inititiativa Tinteste spre Zero Emisii din cadrul OGCI

“Aiming

Servicii de decarbonizare a operațiunilor

XP oferă soluții de reducere a amprentei de mediu, de la un operator la altul, în condiții economice solide. Putem fi un partener unic pentru dezvoltarea și implementarea programului dumneavoastră de decarbonizare. De la consultanță la finanțarea proiectelor, implementare și monetizare (Valorificare) – noi facem totul
Reduceți-vă amprenta de carbon line
1
Detectarea și măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră
arrow
2
Raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră
arrow
3
Recomandări pentru reducerea costurilor și pentru investiții
arrow
4
Implementarea unor soluții de reducere a emisiilor dovedite din teren
arrow
5
Monetizare (Valorificare)a creditelor de carbon
arrow
line

Sonde

 • Unități mobile de testare a sondelor

 • Eruptie artificială pentru descărcarea lichidelor

 • Unități de recuperare a vaporilor (URV)

 • Ardere în loc de a fi suflate

 • Monitorizare permanentă

line

Conducte

 • Monitorizarea presiunii în timp real

 • Compresie mobilă

 • Purjarea conductelor cu gaz inert

 • Tăiere la cald

 • Ardere în loc de a fi suflate

line

Compresoare

 • LDAR – Leak Detection and Repair; Detectarea Neetanseitatilor si Reparare

 • VRU
 • Conversia motoarelor cu pornire pe gaz în motoare electrice sau  aer comprimat

 • Conversia etansarii umede în  etansare uscata acolo unde este posibil

line

Instalații de procesare (CH4)

 • VRU
 • Recuperarea gazului în timpul încărcării lichidelor

 •  Evacuare automată a lichidului

 • LDAR
 • Ardere în loc de a fi suflate

line

Instalații de procesare (CO2)

 • Reducerea continuă a arderii în flacără

 • LDAR
 • Alternative la procesul de ardere continuă la flacără pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a procesului de combustie

Modelul nostru operațional în Upgreen

În calitate de furnizor de servicii integrate de decarbonizare, avem o abordare bazată pe etape pentru a raspunde provocărilor pe care le au operatorii de zacaminte și pentru a aduce claritate în ceea ce privește "De ce?" și "Cum?", să progreseze cu cele mai bune soluții adecvate scopului, în cel mai eficient mod, generând valoare pentru afacerea dumneavoastră.
line

1 Punerea fundației

 • Implementarea măsurării și monitorizării

 • Elaborarea rapoartelor

2 Pregătirea interventiei

 • Diagnosticarea situației existente

 • Evaluarea oportunităților

 • Elaborarea planului de implementare

3 Monetizare (Valorificare)a (Rentabilizarea) modificărilor

 • Implementarea de soluții dovedite (din teren)

 • Monetizare (Valorificare)a creditelor de carbon și a certificatelor verzi

Cum puteți beneficia de Upgreen?

XP este aliniat la cele mai bune practici internaționale și la metodologiile aprobate. Aceasta permite companiilor de petrol și gaze să-și decarbonizeze operațiunile din amonte într-o manieră cuprinzătoare și să beneficieze de ea în mai multe moduri

P

Politic
 • Să devină conforme cu reglementările existente și viitoare care vizează reducerea emisiilor

 • Să contribuie la îndeplinirea obligațiilor țării în conformitate cu Acordul de la Paris

E

Economic
 • Având în vedere prețul actual al gazului, majoritatea emisiilor actuale provenite din exploatările de petrol și gaze ar putea fi evitate prin măsuri cu NPV pozitiv.

 • Monetizare (Valorificare)a reducerii emisiilor prin credite de carbon

 • Evitarea sancțiunilor în cadrul EU ETS și/sau a altor reglementări

 • Să devină mai atractivă pentru instituțiile financiare internaționale

S

Social
 • Satisfacerea cerintelor de ESG din partea investitorilor, angajaților și partenerilor

 • Menținerea și atragerea talentelor care doresc să lucreze în companii sustenabile

 •  Distingeți-vă în cadrul comunităților locale în care vă desfășurați activitatea

T

Tehnologic
 • Obțineți acces și internalizați noile tehnologii, know-how și cele mai bune practici în ceea ce privește măsurarea și reducerea emisiilor, care pot fi aplicate la alte operațiuni ale dvs.

M

Mediu
 • Contribuie și tu la lupta împotriva încălzirii globale

 • Să aibă argumente puternice în discuțiile cu organizația de mediu

L

Legal
 • Deveniți eligibili pentru anumite contracte și concesiuni care necesită respectarea anumitor standarde ESG și a acțiuni întreprinse

Gaz la centrala electrica

În 2018, XP a proiectat și construit în România o centrală electrica pentru a capta gazul asociat și a-l transforma în energie electrică, care este consumată la locul de producție.

 • Investiție: 2,2 MM USD
 • S-au economisit 3 milioane m3 de gaz comercial pe an și s-au redus emisiile de GES cu 7.000 tCO2 echivalent/an, a redus intensitatea energetică
Separator mobil de testare a sondei

XP a proiectat și construit un separator mobil pentru testarea sondelor, care permite curățarea și testarea sondelor de gaz fără suflarea gazelor in atmosfera sau ardere acestora, pentru a reduce pierderile de gaz și emisiile de gaze cu efect de seră în timpul testării sondelor.

 • Investiție: 150.000 USD
 • Am redus emisiile de gaze cu efect de seră cu >8.500 tCO2 eq./an și am economisit 1 milion m3 de gaze comerciale /an.

Separator la o temperatură scăzută

În 2015, XP a proiectat și înlocuit vechiul proces de separare cu unul nou, eficient, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru a ajuta clientul să obțină credite de carbon și să le monetizeze (Valorifice).

 • Investiție: 2 milioane USD
 • Reducerea emisiilor de GES cu 13’300 tCO2 eq./an; Au fost generate 66.000 de unități UER pentru Client
Program LDAR

XP a implementat tehnologia LDAR în toate operațiunile sale, cel mai recent în Ucraina în 2021, pentru a detecta și elimina scurgerile accidentale

 • Investiție: nu e cazul (doar 32.000 USD OPEX/an)

 • Numai în Ucraina, implementarea programului LDAR a permis eliminarea a 720 tcm de pierderi fugitive de CH4 pe an, ceea ce a redus emisiile de CHG cu 12.000 tCO2 eq./an.