Program LDAR

XP a implementat tehnologia LDAR în toate operațiunile sale, cel mai recent în Ucraina în 2021, pentru a detecta și elimina scurgerile accidentale

  • Investiție: nu e cazul (doar 32.000 USD OPEX/an)

  • Numai în Ucraina, implementarea programului LDAR a permis eliminarea a 720 tcm de pierderi fugitive de CH4 pe an, ceea ce a redus emisiile de CHG cu 12.000 tCO2 eq./an.