Sustenabilitate

Siguranța climatică nu este opțională, ci strategia potrivită pentru operațiunile de petrol și gaze

Sănătate și Siguranță

Un singur obiectiv: zero incidente de siguranță!
Pentru a realiza acest lucru, ne-am asigurat că angajamentul nostru privind siguranța muncii și a proceselor începe de la vârful organizației și este consolidat la fiecare nivel.

Frecvență / mln de ore

LTIR
TRIR

Mediu inconjurator

Producția de petrol și gaze POATE și TREBUIE să fie verde

A face campurile pe care operăm mai ecologice este o parte integrantă a propunerii noastre și o capabilitate de bază. Pentru a face acest lucru, nu doar respectăm reglementările de mediu, ci și implementăm planuri de acțiune agresive și concentrate pentru a crește eficiența energetică, a reduce emisiile de GES, deversările de hidrocarburi, consumul apei dulci și a deșeurilor pe care le generăm.

Performanța E3 (Mediu și Eficiență Energetică) este un obiectiv strategic care asigură creșterea și succesul pe termen lung a companiei noastre. Prin urmare, promovăm conștientizarea mediului și premiăm performanța.

E3

Mediu și eficiență energetică

Operațiunile XP au ca scop menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu implementat și certificat în conformitate cu standardul ISO 14001 și sistemul de management al energiei, conform ISO 50001. Monitorizarea și raportarea KPI-urilor de mediu sunt standardizate și realizate pe procese regulate de raportare, permițându-ne să monitorizăm și să ne îmbunătățim performanța de mediu.

CERTIFIED
Sistem de management

tCO2eq/tep

Intensitate energetică, %
Intensitatea GES, tCO2eq/tep

Diversitate

Diversitate

Diferențele noastre sunt un punct forte!Diversitatea este o afacere bună, deoarece generează creativitate și inovație.

XP se angajează să se asigure că diversitatea și drepturile egale pentru toți angajații sunt respectate. Suntem obligați să promovăm creșterea profesională a femeilor și a minorităților și să monitorizăm și să raportăm progresele noastre în această chestiune în raportul nostru anual de sustenabilitate.

Drepturile omului

Înapoi la elementele de bazăXP aplică cele mai bune practici în domeniul resurselor umane, asigurând un mediu de muncă sigur, sănătos și reglementat

Oferim angajaților un pachet cuprinzător de beneficii, așa cum este stipulat în CCM (Contractul Colectiv de Munca). Mai mult, menținem un dialog social permanent cu sindicatul și cu angajații.

Reprezentanții noștri de resurse umane au întâlniri și fac schimb de experiențe cu organizații similare din sectorul petrolier, precum și cu profesioniști în domeniul resurselor umane de la CIPD (perfecționare profesională continuă). Astfel, primesc actualizări continue privind cele mai bune practici comune și asigură evaluarea comparativă relevantă.

Principiul egalității de șanse și a tratamentului echitabil este aplicat tuturor angajaților și, prin urmare, nu există nici o formă de discriminare, directă sau indirectă, bazată pe sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, naționalitate de apartenență, rasă, etnie, religie, politică opțiune, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate materială, apartenență sau activitate sindicală.

Este responsabilitatea managerilor de la toate nivelurile să implementeze măsuri ferme pentru a asigura disciplina în sectorul lor, cu respectarea legii și a deciziilor angajatorului. Până în prezent nu au fost raportate încălcări ale drepturilor omului, discriminare pe criterii sau hărțuire sexuală, dar vom continua să conștientizăm și să educăm personalul cu privire la aceste probleme și la posibilele lor consecințe, pentru a evita astfel de situații.

Comunități

Nu suntem singuri! 

XP face investiții în comunitățile locale, de la oferirea de locuri de muncă la nivel local până la furnizarea de sprijin pentru infrastructura locală. Acesta este modul nostru de a mulțumi comunității pentru efortul depus în sprijinirea și înțelegerea a ce și de ce facem

Rapoarte de sustenabilitate

Rapoarte de sustenabilitate

Activitatea noastră principală este recuperarea din zăcămintele petroliere mature și îmbunătățirea lor, pentru a le face mai sustenabile

Suntem o organizație bazată pe eficiență și centrată pe oameni, care reabilitează zăcămintele de petrol și gaze mature pentru a le face mai sigure, mai curate, mai productive și mai profitabile, pentru o perioadă mai lungă

Astăzi, 70% din producția de petrol și gaze din lume provine din zăcăminte mature, care au fost dezvoltate cu tehnologii învechite, o amprentă supradimensionată și standarde de mediu nu atât de stricte ca cele impuse în prezent

70%

70% din producția globală de petrol și gaze provine din zăcăminte mature.

Prin urmare, în baza abordării noastre riguroase și funcționale, precum și a excelenței profesionale, aspirăm să fim partenerul firesc pentru proprietarii resurselor petroliere mature. Vom asigura sustenabilitatea resurselor folosind cele mai recente și adecvate tehnologii, care nu au fost disponibile pe durata dezvoltării lor. Mai mult, vom optimiza procesele de producție pentru a ne adapta la noile volume de producție și vom reduce amprenta de mediu a activităților

Ne propunem să fim fruntași în implementarea celor mai bune practici de sustenabilitate, dar și să inovăm și să ridicăm, în mod pro-activ, standardele. Ne dorim să promovăm îmbunătățirea continuă a performanței noastre de sustenabilitate, indiferent de ce am realizat până acum. Astfel, ne dorim să facem diferența asigurându-ne că industria petrolieră se adaptează la cerințele mai stricte ale părților interesate.

Descarcă Raport de Sustenabilitate 2022.

Descarcă Raport de Sustenabilitate 2021.

Descarcă Raport de Sustenabilitate 2020.

Descarcă Raport de Sustenabilitate 2019.

Descarcă Raport de Sustenabilitate 2018.

Descarcă Raport de Sustenabilitate 2017.