Gaz la centrala electrica

În 2018, XP a proiectat și construit în România o centrală electrica pentru a capta gazul asociat și a-l transforma în energie electrică, care este consumată la locul de producție.

  • Investiție: 2,2 MM USD
  • S-au economisit 3 milioane m3 de gaz comercial pe an și s-au redus emisiile de GES cu 7.000 tCO2 echivalent/an, a redus intensitatea energetică