СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Кліматична безпека - це не додаткова опція, а єдино вірна стратегія для нафтогазових компаній

Здоровʼя та Безпека

Впровадження заходів щодо безпеки виробничих процесів починається на найвищому рівні нашої організації та імплементується на кожному з етапів

Періодичність / млн годин

LTIR
TRIR

Довкілля

Видобуток нафти і газу може і повинен бути зеленим

Екологізація родовищ, на яких ми працюємо – є невід’ємною частиною нашої ціннісної пропозиції та основної діяльності. Для цього ми не лише дотримуємося вимог природоохоронного законодавства, але й впроваджуємо рішучі та цілеспрямовані плани дій, спрямовані на підвищення енергоефективності, зменшення викидів парникових газів, розливів вуглеводнів, інтенсивності забору прісної води та обсягів відходів, які ми утворюємо.

Показник E3 (Екологія та енергоефективність) є стратегічною метою, яка забезпечує довгострокове зростання та успіх нашої компанії. Тому ми сприяємо підвищенню екологічної обізнаності та нагороджуємо за досягнення в цій сфері.

E3

Екологія та енергоефективність

Діяльність XP спрямована на підтримку та постійне вдосконалення системи екологічного менеджменту, впровадженої та сертифікованої відповідно до стандарту ISO 14001, та системи енергоменеджменту, що відповідає стандарту ISO 50001. Моніторинг та звітність за екологічними ключовими показниками ефективності стандартизовані та здійснюються в рамках регулярних процесів звітування, що дозволяє нам контролювати та покращувати наші екологічні показники.

СЕРТИФІКОВАНO

Система управління

тСО2екв

Енергоємність, %
Інтенсивність викидів парникових газів, тСО2екв

Різноманітність

Наші відмінності - це сила!Різноманітність – це хороший бізнес, оскільки вона породжує творчість та інновації.

Компанія XP прагне забезпечити повагу до різноманітності та рівних прав усіх працівників. Ми зобов’язуємося сприяти професійному зростанню жінок і представників меншин, а також відстежувати та звітувати про наш прогрес у цьому питанні у щорічному звіті про сталий розвиток.

Права людини

Назад до основXP застосовує всі відповідні найкращі практики у сфері людських ресурсів, забезпечуючи безпечне, здорове та регульоване робоче середовище.

Ми пропонуємо працівникам повний пакет пільг, як це передбачено CBA (Колективним договором). Крім того, ми підтримуємо постійний соціальний діалог з представниками профспілкових організацій та окремими людьми.

Наші HR-представники проводять зустрічі та обмінюються досвідом з аналогічними нафтогазовими організаціями, а також з HR-фахівцями з CIPD (Continuous Improvement Professional Development). Таким чином, вони отримувати постійну інформацію про найкращі світові практики та забезпечують відповідний бенчмаркінг.

Принцип рівних можливостей і справедливого ставлення поширюється на всіх працівників, тому не існує жодної форми дискримінації: прямої чи непрямої, за статтю, сексуальною орієнтацією, генетичними характеристиками, віком, національністю членства, расою, етнічною приналежністю, релігійною, політичною, соціальним походженням, різними вадами, становищем чи матеріальною відповідальністю, членством чи профспілковою діяльністю.

Менеджери всіх рівнів зобов’язані прийняти необхідні заходи для забезпечення жорсткої дисципліни у своєму секторі, відповідно до закону та рішень роботодавця. Наразі, не було жодного звернення про порушення прав людини та дискримінації за будь-яким з цих критеріїв, але ми продовжуватимемо підвищувати обізнаність і навчати персонал щодо існуючих проблем та їхніх потенційних наслідків, щоб уникнути таких ситуацій.

Спільноти

Ми не самі! 

XP інвестує в місцеві громади, починаючи від найму місцевих кадрів і закінчуючи підтримкою місцевої інфраструктури. Це наш спосіб подякувати громаді за зусилля, які вони докладають для підтримки та розуміння того, що і чому ми робимо.

Звіти зі сталого розвитку

Покращення та перепрофілювання зрілих нафтогазових родовищ, щоб зробити їх більш сталими, є основним напрямком в нашому бізнесі.

Ми є організацією, орієнтованою на ефективність та інтереси людини, яка відновлює зрілі нафтогазові родовища, щоб зробити їх безпечнішими, чистішими, продуктивнішими та економічно вигіднішими на довший час.

Сьогодні 70% світового видобутку нафти і газу припадає на зрілі родовища, які розроблялися із застосуванням застарілих технологій, надмірного впливу на навколишнє середовище та екологічних стандартів, не настільки суворих, як ті, що вимагаються сьогодні усіма зацікавленими сторонами.

70 %

Світовий видобуток нафти і газу відбувається на зрілих родовищах.

Тому, спираючись на наш суворий і функціональний підхід, а також професійну досконалість, ми прагнемо бути провідним партнером для власників ресурсів цих зрілих нафтогазових родовищ. Ми забезпечимо їх сталий розвиток, використовуючи новітні технології, які на той час були недоступні. Крім того, ми оптимізуємо виробничі процеси, щоб адаптуватися до нових обсягів видобутку та зменшити вплив їхньої діяльності на навколишнє середовище.

Ми не лише прагнемо бути в авангарді впровадження найкращих практик сталого розвитку, але й активно впроваджувати інновації та підвищувати стандарти. Наші амбіції – сприяти постійному покращенню наших показників у сфері сталого розвитку, незалежно від наших досягнень, оскільки ми дійсно хочемо змінити ситуацію, щоб забезпечити адаптацію нафтогазової галузі до більш жорстких вимог зацікавлених сторін.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2023 рік.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2022 рік.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2021 рік.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2020 рік.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2019 рік

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2018 рік

Завантажити Звіт зі сталого розвитку за 2017 рік