Raport de Sustenabilitate 2019 line

Pe 24 iulie 2020, Expert Petroleum (XP) a publicat cel de-al treilea ”Raport de sustenabilitate” pentru operațiunile desfășurate în 2019 în România.

Raportul a fost elaborat în conformitate cu cele mai recente cerințe UE pentru rapoartea impactului social și de mediu al activităților noastre și în conformitate cu Global Reporting Initiative Standards (opțiunea principală și suplimentul G4 pentru sectorul petrolier).

Pentru ca raportul să fie mai complet și detaliat decât cel de anul trecut, am inclus în raportul de sustenabilitate din acest an infomații privind principalele noastre situri operaționale active în 2019: adică județul Timiș și zona Țicleni, care nu a fost inclusă în rapoartele din anii precedenți. Avem, așadar, o viziune cuprinzătoare despre performanța și impactul activităților companiei noastre, în ceea ce privește problemele de mediu și cele sociale.

„Acest al treilea raport de sustenabilitate este în mod clar cel mai detaliat și mai informativ de până acum, deoarece avem acum câțiva ani de raportare și analiză a performanței noastre de sustenabilitate. Angajându-ne încă o dată într-un dialog cu toți factorii interesați, ne-am perfecționat și mai mult prioritățile. Cred cu tărie că fundamentul și explicațiile rezilienței XP, relevanța activităților noastre pentru industria petrolieră și relația noastră constructivă cu partenerii noștri și cu comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, toate pot fi regăsite în acest raport de sustenabilitate”, a declarat David Martinon, CEO.

Care sunt punctele culminante ale raportului nostru de sustenabilitate pentru 2019?

  • Performanța economică: am investit peste 15 milioane USD în 2019, pentru a face operațiunile din câmpurile petroliere mature din Timiș și Țicleni mai sigure, mai ecologice și mai productive pentru o perioadă mai lungă;
  • Conformitate: În 2019, nu au existat amenzi sau sancțiuni impuse XP pentru nerespectarea legilor, reglementărilor sau actelor de corupție. Am avut 27 de inspecții efectuate de autoritățile de mediu la locațiile unde funcționăm și nu a fost identificată nicio neconformitate;
  • Performanța de mediu: intensitatea scurgerilor a fost redusă cu 27% față de 2018, iar emisiile totale de gaze cu efect de seră din operațiuni au scăzut cu 24% în 2019 față de 2018, în timp ce intensitatea acestora a scăzut cu 21% în 2019 vs.2018. De asemenea, am redus arderile și evacuările în atmosferă cu 20% și ne apropiem de obiectivul nostru de Zero Arderi și Evacuări de rutină Venting pe care dorim să-l atingem în 2021;
  • Gestionarea energiei: În general, consumul de energie a scăzut cu aproximativ 10%, prin optimizarea pe care am efectuat-o pentru operațiunile și instalațiile noastre, dar producția a scăzut și mai repede în această perioadă, astfel încât intensitatea energetică a crescut ușor;
  • Gestionarea apei: Retragerile de apă dulce au crescut ușor cu 3% din cauza creșterii activității de intervenții în sonde și lucrări capitale din Ticleni;
  • Gestionarea deșeurilor: am avut o creștere excepțională și semnificativă a volumului deșeurilor generate în 2019, dat fiind nămolul vechi eliminat din rezervoarele învechite și alte materiale din reamenajarea instalațiilor, ca parte a activităților de modernizare și reducere a amprentei;
  • Practici de siguranță: În ciuda eforturilor noastre, în 2019, am înregistrat 3 incidente de tip Loss Time Incident (LTI). Toate incidentele au fost cercetate în detaliu și au fost învățate lecții valoroase;
  • Gestionarea lanțului de aprovizionare: Cheltuielile pentru bunuri și servicii în anul 2019 s-au ridicat la 19 milioane USD comparativ cu 27 milioane USD în 2018. În această perioadă, am colaborat cu 341 de furnizori din România.

Descărcați aici raportul complet de sustenabilitate XP 2019.