Мобільний сепаратор для тестування свердловин

XP спроектувала і побудувала мобільний сепаратор для випробування свердловин, який дозволяє очищати і випробовувати газові свердловини без вентиляції або спалювання на факелі, щоб зменшити втрати газу і викиди парникових газів під час випробування свердловин.

  • Iнвестиції: 150’000 доларів США
  • Скорочення викидів парникових газів на >8’500 т CO2 екв./рік та економія 1 млн м3 комерційного газ/рік