decembrie 1, 2023

XP a obținut Gold Standard Pathway din partea Parteneriatului pentru Metan din Petrol și Gaze (OGMP) 2.0

Dubai, 1 decembrie 2023. Astăzi, la COP28, a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă raportul anual al Observatorului Internațional al Emisiilor de Metan (IMEO), în care se anunță că XP a obținut statutul Gold Standard Pathway din partea Parteneriatului pentru Metan din Petrol și Gaze (OGMP 2.0). Această recunoaștere reflectă angajamentul XP de a dezvolta o traiectorie de implementare credibilă și robustă pentru a atinge cel mai înalt nivel în monitorizarea emisiilor de metan în următorii 3 ani.
Această realizare subliniază dedicarea noastră de nezdruncinat în abordarea emisiilor de metan cu transparență și responsabilitate.
OGMP 2.0 este principala inițiativă a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, a Fondului de Apărare a Mediului și a Coaliției pentru Climă și Aer Curat, dedicată îmbunătățirii raportării emisiilor de metan în cadrul sectorului de petrol și gaze.
Apreciem recunoașterea OGMP și așteptăm cu nerăbdare să facem parte din efortul global de a aborda problema emisiilor de metan în industria petrolului și gazelor. Ca atare, ne menținem angajamentul de a pune în aplicare planul nostru și de a ne continua eforturile de a reduce emisiile de metan în cadrul operațiunilor noastre și de a ne atinge obiectivul de 0,2% intensitate a emisiilor de metan până în 2025.
Raportul poate fi consultat la adresa https://www.unep.org/resources/report/eye-methane-international-methane-emissions-observatory-2023-report