iulie 25, 2022

Raport de sustenabilitate 2021

XP își lansează Raportul Anual de Sustenabilitate pentru al 5-lea an consecutiv.

Industria globală de petrol și gaz se confruntă cu o presiune crescută de a-și diminua amprenta de mediu. Conform obiectivelor Conferinței de la Paris privind schimbările climatice și cele ale altor acorduri inter-guvernamentale similare, emisiile de dioxid de carbon și metan rezultate în urma operațiunilor de petrol și gaz trebuie și pot fi reduse semnificativ, iar utilizarea de apă dulce și a altor resurse naturale trebuie minimizată. Cadrele de reglementare, ca de exemplu Reglementarea UE privind metanul și inițiativele voluntare, ca de exemplu UN SDG, OGMP 2.0, sau World Bank Zero Routine Flaring (inițiativa Băncii Mondiale de „Zero arderi de rutină până în 2030”), reprezintă dovezi tangibile ale presiunilor puternice politice și sociale.

Prin urmare, este urgent, important și mai ales sănătos din punct de vedere economic să reducem acum în mod dramatic amprenta de mediu a zacamintelor mature de petrol și gaz.  Cu atât mai mult cu cât aceste zacaminte mature sunt cele pe care Tranziția Energetică se va baza în următorii 20-30 de ani pentru a pune la dispoziție petrolul și gazul necesare în tranziția spre noi forme de energie.

XP și-a dezvoltat, de-a lungul timpului, un set de cunoștințe dovedit practic și pragmatic privind modul în care putem reduce această amprentă de mediu.

În cadrul acestui al cincilea Raport Anual de Sustenabilitate, ne dorim să continuăm să ne demonstrăm capabitățile și să raportăm performanța noastră într-un mod transparent, precum și să continuăm să ne implicăm într-un dialog cu toți acționarii noștri.

În mod similar rapoartelor anterioare, cel de față a fost dezvoltat în linie cu ultimele cerințe UE pentru rapoarte privind impactul social și de mediu al activităților noastre, conform Inițiativelor Standardelor Globale de Raportare (opțiune de bază și supliment Sector G4 petrol și gaz).

Ideile esențiale ale Performanței noastre de Sustenabilitate din 2021 sunt următoarele:

 • Performanță economică: continuăm să avem o bază financiară solidă și sustenabilă care să ne permită creșterea și efectuarea de investiții.
 • Conformitate: în 2021, nu au existat amenzi sau sancțiuni impuse XP pentru neconformitatea cu legile, reglementările, la fel cum nu au existat nici fapte de corupție.
 • Sănătate, siguranță și securitate: am continuat să ne străduim să ne atingem obiectivul de zero incidente, dar din păcate am înregistrat, în cursul anului 2021, 1 incident privind timpul pierdut în cadrul operațiunilor din Țicleni. Toate incidentele au fost investigate minuțios, pentru a înțelege cauza lor de bază și lecțiile valoroase învățate în urma investigațiilor au fost comunicate în cadrul organizației.
 • Performanță de mediu:
  • Emisiile de gaze cu efect de seră: în ciuda unei creșteri în număr absolut datorită adăugării operațiunilor din Ucraina la raportare, intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră din scopul 1, a scăzut în 2021 cu 21% comparativ cu 2020, întrucât unele lucrări semnificative de modernizare s-au realizat în Timis 2021, iar operațiunile noastre din Ucraina au avut o intensitate scăzută. In 2021, pentru prima oară de când am început să raportăm și măsurăm Emisiile noastre de gaze cu efect de seră conform Scop 2 din România pentru a le îmbunătăți în anii următori.
  • Scurgeri de hidrocarburi: în 2021, nu am înregistrat niciun incident de scurgere serioasă în cadrul operațiunilor noastre. Mai important, în ciuda creșterii activității noastre (producția noastră de baril echivalent petrol s-a mărit cu 40% prin adiția Lviv), am scăzut numărul total de scurgeri comparativ cu cel din 2020 (cu minus 44%) și impactul lor asupra mediului, deoarece în 2021, 26% din scurgeri au fost clasificate ca fiind Serioase, comparativ cu 84% în 2020.
  • Intensitate energetică: în 2021, intensitatea noastră energetică a fost redusă cu 25% în principal datorită adăugirii operațiunilor din Lviv în Ucraina, cu o intensitate redusă de energie, iar consumul de electricitate și gaz natural s-a redus în cadrul facilităților noastre din Timiș și Țicleni.
  • Consumul de apa dulce: intensitatea noastră totală de extragere a apelor dulci a fost redusă cu 24% comparativ cu 2020. Principala contribuție se datorează noilor noastre operațiuni din Lviv, cu un consum și o intensitate mai reduse de apă dulce, în vreme ce celelalte operațiuni au rămas mai mult sau mai puțin constante după o creștere mare în 2020.
  • Gestiunea deșeurilor: în 2021, cantitatea totală de deșeu solid, atât periculos și nepericulos, a înregistrat o creștere. Acest lucru nu se datorează, însă, unui nivel mai ridicat de activitate. De fapt, el este cauzat de accelerarea optimizării și dezafectării facilităților noastre de suprafață din Țicleni și Timiș și, de asemenea, de cantitatea suplimentară de deșeuri generate de Lviv PEC.
 • Resurse umane: la finalul anului 2021, XP a avut 960 de angajați împărțiți în 2 țări (2 birouri administrative și 3 locații de producție). 18% din angajații noștri sunt femei. Am avut 61 de nou angajați în anul 2021, iar în medie, fiecărui angajat i s-au oferit aproximativ 17 ore de pregătire. Toți au fost supuși unei evaluări a performanței.