iulie 5, 2017

Certificarea ISO 50001:2011

Recent, Expert Petroleum a obținut certificarea ISO 50001:2011.

Implementarea noului sistem de management al energiei ISO 50001 (EnMS) permite organizației noastre să reducă și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră și costurile de energie, împreună cu alte impacturi legate de mediu, prin gestionarea logică, sistematică și controlată a energiei.

Acest lucru vine ca o dovadă a faptului că activitatea noastră presupune gestionarea eficientă a consumului de energie, că reducem emisiile de gaze cu efect de seră; demonstrează că suntem o companie responsabilă și duce la îmbunătățiri continue în modul utilizării de energie, prin urmare, și că lucrăm pentru a îndeplini obiective provocatoare de mediu.