line

OPERAȚIUNI icon

OPERAȚIUNI
 • Romania
 • Ucraina

Treizeci și opt de câmpuri și mai mult de 1.300 de sonde de care avem grijă, îmbunătățindu-le!

Operațiunile noastre principale sunt localizate în România și Ucriana. Operăm în România pentru OMV și, începând cu 2020, în Ucraina pentru NAFTOGAZ Ukrgasvydobuvannya. Ambele operațiuni sunt derulate prin Contracte de Îmbunătățire a Producției (PEC), pe durată de 15 ani.

Investiții

Ca exemplu, în aceste operațiuni am investit peste 100 mil. USD în ultimii cinci ani, în:

 • Studii geologice și modelări de zăcământ;
 • Peste 300 de lucrări RK (perforări, re-echipări, fracturare hidraulică, închideri de apă, Gravel Pack) și sonde noi;
 • Optimizarea stimulărilor artificiale;
 • Modernizarea instalațiilor de suprafață, automatizări și monitorizare în timp real;
 • Soluții pentru gaz nerecuperabil: Gas to Power.

300

Lucrări RK și sonde noi.

1100

Angajați permanenți.

150

Mil. USD investiții în ultimii cinci ani.

38

Active mature operate.

Rezultatele investițiilor:
 • Producție (bep/zi) este cu 160% mai mare față de valoarea inițială;
 • Opex/bep a fost redus cu 50%;
 • Intensitatea GES a fost redusă cu 60%;
 • Intensitatea energetică a fost redusă cu 3;
 • Intensitatea retragerii apei a fost redusă cu 60%;
 • Amprenta instalațiilor de suprafață a fost redusă la jumătate.

-60 %

Reducerea intensității GES.

-50 %

ReducereaOpex/boe.

160 %

Producția (bep/zi) este cu 160% mai mare față de valoarea inițială.

11k %

Boe/d 70%gaz

Romania

Printr-un Contract de Îmbunătățire a Producției asupra anumitor zăcăminte mature, operăm și acoperim pentru OMV costurile operaționale și ne asumăm un program minim de cheltuieli de capital și un nivel de producție incrementală pe o perioadă de minim 5 ani.

Studiu de caz TIMIȘ

PEC-ul, localizat în vestul României, este o operațiune care produce din 123 de sonde de țiței și 16 sonde de gaz, cu următoarele detalii tehnice:

Producție din trei vârste geologice:

 • Panonian
 • Miocean
 • Basement

Cea mai veche înregistrare de producție datează din 1967. În total, au fost forate 893 de sonde. În prezent, zăcămintele produc din 123 de sonde de țiței și 16 sonde de gaz. În plus, există opt sonde de injecție de apă și nouă sonde pentru evacuarea apei.

Zăcămintele înregistrează o producție medie de aprox. 1.500 de barili de țiței și condensat/zi și 120 km3 de gaz/zi. Asta înseamnă aprox. 160% peste valoarea inițială, dup 5 ani de investiții și operare.

Care sunt principalele provocări identificate și cum am reușit să le soluționăm?

Majoritatea provocărilor pe care le-am identificat au venit în legătură cu operațiunile, acestea incluzând:

 • Coroziunea echipamentului de subsol și de suprafață;
 • Producerea de nisip;
 • Cantități mari de apă produsă și care trebuiau depozitate;
 • Rata scăzută a injecției de apă, la presiune înaltă;
 • Deteriorarea ridicată a formațiunilor și a straturilor superficiale.

Cum am confruntat astfel de provocări?

Împărțim lucrările planificate în funcție de scopurile pe termen scurt și mediu.

În ceea ce privește lucrările pe termen scurt, derulăm următoarele operațiuni:

 • Monitorizarea producției și a presiunii pentru menținerea funcționării producției de hidrocarburi și a sondelor;
 • Trecere în revistă a sondelor, realizată trimestrial;
 • Studii de zăcământ efectuate în interior, prin integrarea tuturor datelor disponibile într-un model coerent.

Pe termen mediu, facem:

 • Programe de lucrări capitale, implementate gradual, pentru a acoperi cât mai multe sonde cu disfuncționalități în fiecare an;
 • Analizarea programelor de foraj;
 • Injecție de apă – monitorizare și dezvoltare;
 • Diverse simulări.

Rezultatele de la data preluării, în aprilie 2013:

+120 %

Producția de astăzi (bep/zi), cu 120% mai mare

+15 %

Producția cumulată (bep), cu 15% mai mare față de Garanția Producției XP

-75 %

Reducerea intensității Gazelor cu Efect de Seră (teCO2/tep) cu 75%

-42 %

Reducerea intensității energetice (%) cu 42%.

-82 %

Reducerea retragerilor de apă (m3/tep) cu 82%.

1/2

Amprenta facilităților de suprafață redusă la jumătate

Studiu de caz ȚICLENI.

PEC-ul Țicleni, localizat în sud-vestul României, este o operțiune care produce țiței și gaze din 200 de sonde, cu următoarele detalii tehnice.

Producția din mai multe formațiuni, inclusiv:

 • Burdigalian (Helvețian)
 • Sarmatian
 • Meotcen
 • Oligocen (zona Targu Jiu)

Produce începând cu anul 1953.

Din cele 1.282 sonde forate de când zăcămintele au început să producă, în prezent există 200 de sonde active în cele șapte zăcăminte, cu o producție totală de 2.500 de barili/zi și de km3 de gaz/zi. Aceasta înseamnă mai mult de 50% peste valoarea inițială.

Care sunt principalele provocări identificate și cum am reușit să le soluționăm?

Întrucât câmpurile produc de mai bine de 50 de ani, au fost întâlnite probleme specifice zăcămintelor mature, atât legate de date geologice, cât și de operațiuni.

În ceea ce privește datele, problema principală întâlnită a fost aceea de a lucra cu o bază de date geologică incompletă, datele disponibile având un nivel de detaliu insuficient pentru a explica problemele geologice. În același timp, ipotezele modelului geologic nu au fost întotdeauna clare.

În ceea ce privește partea operațională, am întâlnit mai multe probleme, inclusiv:

 • Proprietăți slabe de debit ale zăcământului, necesitând stimulări;
 • Alocarea sondelor de măsurare a producției;
 • Fomațiuni slabe sau neconsolidate;
 • Degradarea fomrațiunilor în timpul forajului;
 • Eterogenitatea crescută a zăcămintelor;
 • Calitatea construcțiilor aferente sondelor.

Cum am confruntat astfel de provocări?

Împărțim lucrările planificate în funcție de scopurile pe termen scurt-mediu și mediu-lung.

În ceea ce privește lucrările pe termen scurt-mediu, derulăm următoarele operațiuni:

 • Monitorizarea producției și a presiunii pentru menținerea funcționării producției de hidrocarburi și a sondelor;
 • Trecere în revistă a sondelor, realizată trimestrial;
 • Studii de zăcământ efectuate în interior, prin integrarea tuturor datelor disponibile într-un model coerent.

Pe termen mediu, facem:

 • Programe de lucrări capitale, implementate gradual, pentru a acoperi cât mai multe sonde cu disfuncționalități în fiecare an;
 • Forarea de sonde noi, în funcție de necesități;
 • Injecție de apă;
 • Redeschiderea sondelor cu potențial;
 • Analizarea programelor de foraj.

Rezultatele de la data preluării, în septembrie 2016 (Preluarea operațiunilor PEC-ului Petrofac):

+75 %

Producția de astăzi (bep/zi), cu 75% mai mare (revizuită după preluarea Petrofac)

+25 %

Producția cumulată (bep), cu 25% mai mare față de Garanția Producției XP

+22 %

Creșterea intensității Gazelor cu Efect de Seră (teCO2/tep) cu 22%

+5 %

Creșterea intensității energetice (%) cu 5%

-48 %

Reducerea retragerilor de apă (m3/tep) cu 48%

1/4 %

Amprenta facilităților de suprafață redusă cu un sfert

Ucraina

Primul Contract de Îmbunătățire a Producției la scară largă din istoria industriei petroliere din Ucraina.

 • 15 ani de parteneriat, cu posibilitate de extindere pentru încă 10 ani;
 • XP s-a angajat să investească peste 30 mil. USD pentru dezvoltarea celor 13 câmpuri mature din vestul Ucrainei deținute de Ukrgasvydobuvannya;
 • XP a conceput, având în vedere datele și cunoștințele istorice, un nou plan pentru dezvoltarea câmpurile bazat pe modele de zăcământ actualizate și tehnologii noi, potrivite să răspundă provocărilor și nevoilor specifice ale angajaților locali și ale câmpurilor.
 • Aceste tehnologii și investiții includ studii geofizice 3D, sonde noi, fracturare hidraulică, închiderea apei, tratamente chimice inovatoare, precum și actualizarea și modernizarea facilităților de suprafață pentru a crește eficiența debitului și a reduce consumul de energie;
 • Obiectivele contractului sunt de a reduce amprenta de mediu a operațiunilor și de a genera cel puțin încă 300 mil. m3 de gaz în următorii 5 ani.

180

Angajați

13

Câmpuri operate

+6

Sonde noi vor fi forate

+30

Mil. USD vor fi investiți în următorii 5 ani

300

Creșterea producției cu 300 mil. m3