line

СТАЛИЙ РОЗВИТОК icon

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
  • Безпека
  • Довкілля
  • Громади

Природа та люди – основні пріоритети нашого бізнесу

Поліпшення і повторна розробка зрілих нафтогазових родовищ для їх сталого розвитку – це основний напрямок нашої діяльності.

Ми організація, яка прагне бути ефективною, орієнтованою на людей; ми реабілітуємо зрілі нафтогазові родовища, щоб зробити їх безпечнішими, чистішими, продуктивнішими та економічно рентабельними протягом більш тривалого часу.

Сьогодні 70% нафти й газу у світі видобувається на зрілих родовищах, розробка яких здійснювалась із використанням застарілих технологій, із надмірним впливом на довкілля та застосуванням екологічних стандартів, які не були настільки суворими, як ті, дотримання яких сьогодні потребують всі зацікавлені сторони.

70 %

У всьому світі видобуток нафти та газу відбувається на зрілих родовищах.

Тому, базуючись на засадах функціонального наукового підходу й професіоналізму, ми прагнемо бути лідерами й партнерами, яких обирають власники ліцензій на розробку зрілих ресурсів нафти й газу. Ми забезпечимо їх сталий розвиток, використовуючи відповідні новітні технології, які були недоступні раніше. Крім того, ми оптимізуємо виробничі процеси та адаптуємо їх до нових обсягів видобутку та зниження впливу нашої діяльності на довкілля.

Ми не тільки прагнемо бути в авангарді впровадження найкращих практик сталого розвитку, а й активно впроваджувати інновації та підвищувати стандарти. Наші амбіції полягають у прагненні постійного поліпшення показників сталого розвитку, незалежно від досягнень, оскільки ми дійсно хочемо змінити ситуацію та забезпечити адаптацію нафтогазової галузі до суворіших вимог зацікавлених сторін.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку 2017р.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку 2018р.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку 2019р.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку 2020р.

Завантажити Звіт зі сталого розвитку 2020р.

Безпека

Мета Нуль:
Жодних інцидентів!

Для досягнення цієї мети ми подбали про те, щоб наша відданість безпеці праці й технологічних процесів була вкорінена серед вищого керівництва компанії та зміцнювалися на кожному рівні організації.

У компанії “XP” ми беремо на себе відповідальність, пов’язану з управлінням операціями із видобутку нафти і газу, та визнаємо серйозність потенційних наслідків недотримання виробничої безпеки.

Нуль

Жодних нещасних випадків – наша кінцева мета.

Ми прагнемо зробити все можливе для зниження ризиків та мінімізації потенційного впливу будь-якого інциденту. Ми прагнемо постійного поліпшення показників безпеки з кінцевою метою: відсутність нещасних випадків!

Дбайливість.
Найважливіша частина наших програм безпеки!

Компанія “XP” розробила та впровадила низку процедур та норм, які підвищують обізнаність співробітників та інших зацікавлених сторін щодо визначених пріоритетів та досягнених результатів.

Наші програми та методи гарантування безпеки сприяють функціонуванню системи, в якій співробітники та субпідрядники убезпечують один одного під час виконання робіт.

Одним із документів, що визначають структуру та принципи робочої дисципліни є Внутрішній регламент. У ньому міститься інформація та керівні принципи з охорони праці, здоров’я та техніки безпеки.

В рамках нашої діяльності ми впровадили цілісну та добре структуровану систему управління, засновану на конкретних методологіях і інструментах (керівні принципи IOGP, вимоги до сертифікації ІСУ ISO і т.п.).

Це дозволяє нам поліпшувати нашу роботу, робити акцент на безпеку праці, управління ризиками, обізнаність про надзвичайні ситуації та екологічні показники, а також приділяти особливу увагу безпеці технологічних процесів.

Основні принципи Програми безпечної поведінки

Лідерство та відданість 01

Оцінка факторів небезпеки та управління ризиками 02

Комунікація, Спостереження і Втручання 03

Моніторинг Ефективності 04

Компетентність та Навчання 05

Управління Підрядниками 06

Довкілля

Видобуток нафти й газу МОЖЕ і ПОВИНЕН бути екологічним.

Зробити родовища, на яких ми працюємо, екологічно безпечнішими — невіддільна складова нашої ціннісної пропозиції та ключових компетенцій. Для цього ми не тільки дотримуємося норм охорони довкілля, але й розробляємо амбітні й цілеспрямовані Плани дій з підвищення енергоефективності, скорочення викидів парникових газів, розливів вуглеводнів, інтенсивності відбору прісної води та утворення відходів.

Виконання E3 (Environment & Energy Efficiency – Екологія та Енергетична Ефективність) – це стратегічна мета для забезпечення довгострокового зростання та успіху нашої компанії. Тому ми сприяємо екологічній обізнаності та винагороджуємо виробничу ефективність.

E3

Екологія та Енергетична ефективність

Діяльність компанії “XP” спрямована на підтримку та постійне вдосконалення системи екологічного управління, впровадженої і сертифікованої відповідно до стандарту ISO 14001, а також системи енергетичного управління відповідно до стандарту ISO 50001. Моніторинг і звітність з екологічних КПЕ є стандартизованими та здійснюються на основі стандартних процесів звітності. Це дозволяє нам контролювати та покращувати наші екологічні показники.

Сертифікована Система Управління

Громади

Ми не самі!

Компанія “XP” інвестує в місцеві громади – від залучення місцевого персоналу до підтримки місцевої інфраструктури. Це наш спосіб подякувати громаді за ті зусилля, яких докладають її представники, за їх підтримку та розуміння нашої роботи та причин її виконання.