line

ПОСЛУГИ icon

ПОСЛУГИ
 • Збільшення видобутку
 • Декарбонізація операційної діяльності

Професійний нафтогазопромисловий підхід та традиції енергетичної незалежності.

Наша ніша — збільшення видобутку на зрілих нафтогазових родовищах. Ми інвестуватимемо та братимемо на себе виконавчі та виробничі ризики, не переймаючи права власності на продукцію або запаси.

Технології та інвестиції для збільшення видобутку та запасів.

Наші технічні можливості та досвід зосереджені на відповідних цільових технологіях і процесах відновлення старих свердловин і зрілих нафтогазових родовищ.


Key terms of PEC

Як правило, ми інвестуємо в омолодження таких активів, беручи на себе виконавчі та додаткові виробничі ризики шляхом укладання довгострокових Договорів зі збільшення видобутку (ДЗВ).

Ключові
компетенції
 • Аналіз надр та моделювання колекторів.
  close

  Ми створюємо нові бази даних та нові моделі колекторів, збираючи, коригуючи, конвертуючи в цифровий формат і об’єднуючи старі дані свердловин та колекторів, які можуть бути доступні всім відповідним користувачам. Придбання нових даних здійснюється для доповнення та інтеграції з наявними даними. На основі нової бази даних та моделей процес оцінки можливостей збільшення видобутку охоплює всі ключові дисципліни, які є складовими процесу вивчення колекторів: геофізику, геологію, петрофізику, розробку колекторів, технологію видобування та закінчення свердловин. Для ефективного скринінгу та ранжування можливостей було розроблено спеціальне програмне забезпечення та робочі процеси. Найкращі практики та аналіз відмов реєструються та поширюються серед членів команди для постійного вдосконалення процесів.

 • Інтенсифікація, контроль виносу піску та води.
  close

  Ми вдосконалюємо й оптимізуємо наявні компоновки закінчування та системи механізованого видобутку, використовуючи електричні гвинтові насоси (ЕГН), електричні відцентрові насоси (ЕЦН), штангові глибинні насоси (ШГН), лінійні штангові насоси (ЛШН), системи газліфту, швидкісні та капілярні НКТ та системи подвійного закінчування.

 • Системи механізованого видобутку та закінчування свердловин.
  close

  Ми вдосконалюємо й оптимізуємо наявні компоновки закінчування та системи механізованого видобутку, використовуючи електричні гвинтові насоси (ЕГН), електричні відцентрові насоси (ЕЦН), штангові глибинні насоси (ШГН), лінійні штангові насоси (ЛШН), системи газліфту, швидкісні та капілярні НКТ та системи подвійного закінчування.

 • Забезпечення потоку.
  close

  Забезпечення отримання безперервного успішного та економічно рентабельного потоку вуглеводнів від пласта до точки продажу може бути складним завданням на зрілих нафтогазових активах. Ми маємо глибокі знання в області розробки рецептур розкислювачів H2S, поверхнево-активних речовин та розчинників, інгібіторів парафіноутворення, інгібіторів осаду, інгібіторів корозії та емульгаторів.

 • Оптимізація технологічних процесів
  close

  Як правило, наземні споруди та виробничі процеси є розробленими для пікового рівня видобутку, набагато вищого за фактичний, із застосуванням технологій та екологічних обмежень, відмінних від тих, які наразі існують. Тому ми зосереджуємося на оптимізації та модернізації наземних об’єктів, автоматизації систем моніторингу в реальному часі та ефективній реорганізації персоналу.

 • Вторинне та третинне вилучення.
  close

  Підтримання тиску є основним завданням на зрілих нафтогазових родовищах. Ми маємо внутрішній досвід та потужності для виконання заводнення, нагнітання полімерів, ензимних біо-ПАР та закачування CO2.

 • Перевірені на практиці рішення щодо зменшення впливу операцій з видобутку на навколишнє середовище.

  Бути «зеленим» у нафтогазовому секторі більше не єопціональним рішенням.Це стало важливою частиною стратегії, операційної та фінансової діяльності кожної компанії. Керівництво може збільшувати вартість компанії за рахунок зменшення впливу на навколишнє середовище.

  Чотири екологічні складові, які ми охоплюємо:

  01

  Скорочення викидів парникових газів

  Основними причинами викидів парникових газів на виснажених нафтогазових активах є: (i) витік метану зі старих трубопроводів, застарілих і великогабаритних наземних об’єктів, (ii) незаплановане спалювання на факелі і (iii) надмірне споживання електроенергії.

  Ми зосереджуємо наші інвестиції на зменшенні впливу цих трьох факторів шляхом оновлення, модернізації та зменшення екологічного сліду від промислових об’єктів наземної інфраструктури.

  02

  Енергоефективність

  Ми постійно шукаємо найкращі рішення для вдосконалення наших енергетичних показників, регулярно проводячи аналізи, щоб зменшити вплив нашої діяльності на енергоспоживання.

  Ми впровадили сертифіковану систему енергоменеджменту відповідно до вимог ISO 50001:2011.

  Система енергоменеджменту дозволяє нам виконувати наші зобов’язання, доводити відповідність міжнародно-визнаним стандартам і законодавчим вимогам, а також у разі потреби вживати заходи для покращення нашої діяльності.

  03

  Управління водними ресурсами

  Зазвичай, воду з артезіанських свердловин використовують для забезпечення промислових і побутових потреб.

  Основним обладнанням із значним споживанням води є: водонагрівальне обладнання, яке забезпечує подачу технологічного пару, система охолодження компресора, операції з капітального ремонту свердловин, очищення бурового обладнання та НКТ.

  Наш досвід та можливості зосереджені навколо:

  • Проведення точного та надійного вимірювання рівня споживання води для його подальшого аналізу та оптимізації;
  • Зменшення кількості обладнання на об’єктах, відмова від котелень;
  • Заміна старих енергоємних котлів, нагрівачів та градирень на більш сучасне та ефективне обладнання;
  • Ремонт або заміна водопроводів і гідрантних систем, де були зафіксовані витоки.

  Управління стічними водами з об’єктів та бурових майданчиків здійснюється відповідно до Плану екологічного моніторингу, з метою забезпечення відповідності скидання стічних вод вимогам законодавства та галузевим стандартам.

  04

  Поводження з відходами

  Поводження з відходами є важливою частиною контролю стану навколишнього середовища, необхідного для управління процесом видобутку нафти та газу в екологічно-чустийспосіб. Як небезпечні, так і тверді побутові відходи повинні належним чином зберігатись та утилізуватись, відповідно до вимог чинного законодавства.

  Для мінімізації кількості відходів, які утворюються в процесі виробничої діяльності, здійснюється наступне:

  • Зменшення площі наземних об’єктів з метою приведення їх у відповідність до цільового призначення;
  • Зниження втрат матеріалів за рахунок дотримання дисципліни, приписів і технологічних регламентів;
  • Виконання програми превентивних ремонтів для зменшення втрат через технічні збої/інциденти;
  • Використання правила “першим прийшов – першим пішов” для сировини, яка використовується.

  Підхід Семи кроків, який ми застосовуємо для зменшення впливу на навколишнє середовище при видобутку нафти й газу.

  Наш підхід, який базується на найкращих міжнародних практиках та методологіях, дозволяє нашим Клієнтам у сфері розвідки та видобутку комплексно вирішувати питання охорони навколишнього середовища та отримувати від цього різномантітні вигоди;

  • Зменшити втрати цінних вуглеводнів, які потім можна монетизувати;
  • Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергії та води;
  • Монетизувати скорочення викидів парникових газів за рахунок вуглецевих кредитів;
  • Покращити свій імідж, позиціонуючи свій бізнес в очах зацікавлених сторін (місцеві громади, органи влади, ЗМІ, кредитори та інвестори) як соціально-відповідальний та “зелений”;
  • Підвищити вартість бізнесу.

  01

  Оцінка базового рівня

  Кількісна оцінкапоточних показників – визначення базового рівня – створення Звіту про базовий рівень (загальні фактори, моделювання або вимірювання) з показниками, які можуть бути використані у звітності.

  02

  Аналіз невідповідностей

  Порівняння поточних показників із різномантіними стандартами (кращих у своєму класі, OGMP, ZRF та ін.) та створення Звіту щодо невідповідності.

  03

  Виявлення можливостей для вдосконалення

  Визначення та пріоритезація напрямків для вдосконалення, виходячи з потреб бізнесу та технологічних невідповідностей.

  04

  Рекомендації щодо рішень

  Рекомендації щодо економічно ефективних рішень з точки зору проектів, процесів, інфраструктури, стандартних операційних процедур та інформаційних технологій, включаючи суму інвестицій, дохідність та терміни реалізації.

  05

  Виконання

  Реалізація рішень щодо вдосконалення та зменшення викидів (включаючи розробку проекту та проектної документації, узгодження, будівництво та введення в експлуатацію).

  06

  Виконання та звітування

  Кількісна оцінка ситуації після покращень та визначення показників, які використовуються у звітності.

  07

  Сертифікація та монетизація

  Запуск процесу сертифікації скорочення викидів парникових газів, отримання вуглецевих кредитів та їх конвертація в гроші.