line

ОРГАНІЗАЦІЯ icon

ОРГАНІЗАЦІЯ
 • Чому?
 • Корпоративне управління
 • Етика
 • Різноманіття
 • Права людини
 • Історія
 • Команда
 • Кар'єра

Непересічні люди розвивають власні місцеві ресурси.

Ми — професійна та ефективна компанія, яка спеціалізується на оптимізації експлуатації зрілих нафтогазових родовищ, розвитку персоналу, підвищенні енергоефективності, збільшенні видобутку та запасів. В цьому розділі ви можете дізнатись про наші ідеали, особливості корпоративного управління та наші підходи до таких аспектів ведення бізнесу як етика, різноманіття та дотримання прав людини.

Чому?

Ми прагнемо створювати позитивний вплив!

З 2005 року ми залишаємося вірними нашій місії та баченню, постійно вдосконалюючи наше корпоративне управління, оскільки наша база зацікавлених сторін на міжнародному рівні продовжує зростати.

Наше бачення

Бути найкращим партнером для власників ліцензій на розробку зрілих нафтогазових ресурсів у всьому світі для максимального збільшення потенціалу активів та зменшення впливу на довкілля.

Наша місія

XP — це компанія, що здійснює операційну діяльність в сфері видобутку нафти та газу.

Ми управляємо та інвестуємо в зрілі активи, використовуючи оптимальні технології, щоб збільшити видобуток та приростити запаси, підвищити ефективність родовищ і зменшити їх вплив на навколишнє середовище, щоб зробити їх більш стійкими.
Ми – ефективний, прозорий і надійним партнер для власників активів, який прагне до найвищих стандартів досконалості для наших співробітників, наших акціонерів і для громад, які проживають в регіонах нашої діяльності.

Цінності

Культура компанії створена кожним, хто  розділяє цінності, які на сьогодні є актуальними, а саме:

Люди: Основою нашого бізнесу є  жінки та чоловіки, які прагнуть щодня позитивно впливати на свою громаду, навколишнє середовище, уникаючи травм на робочому місці  та інцидентів з якості.

Чесність: Ми не йдемо на компроміс коли йдеться про  етичність  поведінки та  про операційну діяльність. Ми завжди приймаємо вірні рішення, чесним та прозорим способом.

Сталість: Ми перетворюємо зрілі родовища нафти та газу, щоб зробити їх безпечними та більш екологічними, а отже, більш сталими упродовж тривалого часу.

Орієнтованість на результати: Ми  прогресивна компанія, яка розширює можливості тих, хто працює на передовій проявляти  ініціативу та підвищувати продуктивність.

Інновації: Нам притаманно і важливо  вчитися на минулому і діяти на випередження , думаючи творчо та різнобічно. Ми шукаємо нові способи вирішення як для  комерційних так і  технічних питань.

Корпоративне управління

Для душевного спокою всіх зацікавлених сторін компанії “XP”.

Рада директорів здійснює управління поведінкою компанії, а також своєчасним оприлюдненням фінансової звітності, функціями внутрішнього аудиту, регулярним наданням інформації та документів нашим акціонерам.

Рада директорів складається з п’яти директорів, чотири з яких представляють інтереси акціонерів, один є незалежним директором, а троє — невиконавчими керівниками. Вони зустрічаються не рідше двох разів на рік і щомісяця отримують докладний управлінський звіт. Інформація про засідання Ради директорів надсилається за тиждень до засідання.

Рекомендації адресуються керівництву у розробці стратегічних пріоритетів і планів, які узгоджуються з місією організації та найбільшою мірою враховують інтереси зацікавлених сторін, а також короткострокові, середньострокові та довгострокові пріоритети. Директори також активно контролюють виконання керівництвом затверджених стратегічних планів, прозорість та адекватність внутрішнього та зовнішнього розповсюдження стратегічних планів.

Рада директорів розглядає та затверджує стратегію компанії, річні операційні та фінансові плани. Рада також контролює виконання управлінських рішень відповідно до встановлених бюджетів, а також відповідність стратегічним цілям організації.

Директори також визначають етичні принципи компанії, в той час як керівництво приймає та реалізує політику і процедури, спрямовані на заохочення дотримання правових норм, а також відповідних стандартів чесності, сумлінності та етики у всій організації.

Вони розуміють та належним чином контролюють наскільки компанія зазнає впливу стратегічних, операційних, фінансових ризиків та комплаєнс-ризиків, а також співпрацюють із керівництвом у визначенні прийнятного для компанії рівня ризику, допусків та узгодження зі стратегічними пріоритетами.

Компанія “XP” готує та надає всі фінансові звіти та декларації відповідно до МСФЗ. Наша фінансова звітність проходить аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ми дотримуємося всіх вимог щодо розкриття інформації, визначених у чинному законодавстві, нормативних актах та правилах лістингу (правдивого розкриття інформації).

Акціонерам отримують інформацію та документацію на запит та відповідно до чинного законодавства. У нас також є функція внутрішнього аудиту.

Етика

Завжди чинити правильно і бути чесним!

Рівні можливості, прозорість і взаємна повага для всіх людей.

Компанія “XP” має значну кількість працівників та вживає всіх заходів для того, щоб її співробітники працювали в сприятливому середовищі, зосереджуючись на безпечності умови праці та прагнучи справедливого поводження з людьми.

Існує ціла низка внутрішніх процедур і положень, що стосуються різних аспектів соціальної сфери. Вони детально описують такі процеси, як підбір персоналу та працевлаштування, навчання, права та обов’язки співробітників, трудова поведінка та інші відповідні аспекти роботи в соціальному середовищі. Внутрішній регламент і колективний трудовий договір (КТД) розробляються відповідно до чинного законодавства. Їх мета – створити робоче середовище, орієнтоване на рівні можливості та взаємну повагу, а також сприяти прозорості, де кожен може вільно висловлювати свої ідеї, не побоюючись покарання.

Як відповідальна організація, компанія “XP” дбає про добробут своїх співробітників і вживає всіх необхідних заходів для захисту їх здоров’я та безпеки, в тому числі запобігання і пом’якшення професійних ризиків.

У свою чергу, співробітники дотримуються цих заходів і заохочуються до надання керівництву будь-яких пропозицій щодо поліпшень, які вони вважають необхідними.

Різноманіття

Наші відмінності – це сила!

Різноманіття сприяє бізнесу через творчість та інновації.

Компанія “XP” прагне забезпечити повагу до різноманіття та рівні права для всіх співробітників. Ми зобов’язані сприяти професійному зростанню жінок і представників меншин, а також відстежувати і повідомляти про наш прогрес у цьому питанні в щорічному звіті зі сталого розвитку.

Права людини

Повернення до основ.

Компанія “XP” застосовує всі відповідні передові практики в області людських ресурсів, безпечного, здорового та регульованого робочого середовища.

Ми пропонуємо співробітникам повний пакет пільг, передбачених у КТД (колективному трудовому договорі). Крім того, ми підтримуємо постійний соціальний діалог із представниками профспілок та окремими особами.

Наші HR-представники проводять зустрічі і обмінюються досвідом із подібними нафтогазовими організаціями, а також з HR-фахівцями з CIPD (Continuous Improvement Professional Development – Центру постійного професійного розвитку та вдосконалення). Таким чином, вони постійно отримують оновлену інформацію про загальноприйняті передові практики і забезпечують дотримання відповідних орієнтирів.

Принцип рівних можливостей та справедливого поводження застосовується до всіх працівників, а тому не існує жодної форми дискримінації, прямої чи непрямої, за ознакою статі, сексуальної орієнтації, генетичних особливостей, віку, членства в організаціях, національності, раси, етнічної належності, релігії, політичних уподобань, соціального походження, інвалідності, положення або матеріальної відповідальності, членства або профспілкової діяльності.

Керівники всіх рівнів зобов’язані вживати рішучих заходів для забезпечення дисципліни у своєму секторі відповідно до законодавства та рішень роботодавця. До цих пір не було зареєстровано жодних порушень прав людини, дискримінації за будь-якими критеріями або сексуальних домагань, але ми будемо продовжувати підвищувати обізнаність та проводити просвітницьку діяльність серед нашого персонал щодо цих дій та їх потенційних наслідків, аби уникнути таких ситуацій.

Історія

Наразі більше 12 мільйонів робочих годин у галузі збільшення видобутку. Ми вже давно на ринку.

Заснування компанії “XP” та кроки, вжиті для зростання, починаючи з 2005 року:

2005

Початок діяльності компанії "XP"

Компанію “XP” заснували двоє менеджерів “Шлюмберже”, Мішель Лобутін і Девід Мартінон. Їх метою було зростання, розширення та збільшення успішності Договору зі збільшення видобутку, укладеного із компанією “Romgaz” в Румунії.

2010

Придбання власних восьми родовищ з числа покинутих

Для створення репутації ми вирішили придбати перші вісім активів в Румунії, від розробки яких відмовилися, а також провести оцінку та повторну розробку цих об’єктів за фінансової підтримки приватного акціонерного капіталу (Lime Rock Partners). У 2010 році ми підписали наш перший договір зі збільшення видобутку з “MOL” для газового родовища Саркадкерштур в Угорщині.

2012

ДЗВ в повіті Тіміш отримує премію "OMV Petrom"

У 2012 році компанія “OMV Petrom” уклала з “XP” терміном на 15 років великий сервісний Договір зі збільшення видобутку на всіх зрілих нафтових і газових родовищ в повіті Тімішоара в Румунії (всього 13 родовищ із більш ніж 150 активними свердловинами).

2013

"Lime Rock Partners" виходять з проєкту

У 2013 році засновники і “GMS Holdings” викупили акції “Lime Rock Partners”. З того часу компанія повністю належить керівництву та пов’язаним із ним особам.

2016

Придбання юридичної особи "Petrofac", Румунія

Три роки по тому, в 2016 році, ми придбали підряд “Petrofac” на збільшення видобутку, укладений із “OMV Petrom”. Виконання ДЗВ триває вже 15 років. Видобуток нафти та газу за ним здійснюється на семи зрілих родовищах в повіті Крайова, Румунія.

2020

Розпочато операційну діяльність в Україні

Група Нафтогаз та Експерт Петролеум підписали перший повномасштабний Договір про надання послуг з підвищення видобутку (РЕС) в історії нафтогазової галузі України з метою збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ “Укргазвидобування” в Західній Україні.

Команда

Тисяча жінок і чоловіків, які щодня прагнуть здійснювати позитивний вплив на свою громаду.

Рада директорів і керівництво компанії. Їх унікальні здібності в галузі управління персоналом є справжньою конкурентною перевагою, оскільки вони підтримують, навчають і розширюють можливості місцевих організацій щодо ініціатив збільшення видобутку.

Рада
директорів

 • Гіат СУХТІАН

  Голова правління

  Гіат М. Сухтіан – провідний підприємець, який працює в телекомунікаційній, фармацевтичній та сільськогосподарській галузі в регіонах Близького Сходу та Північної Африки протягом останніх 48 років. Він є членом ради директорів "Astra Industrial Group" (AIG, Саудівська Аравія), "Palestine Telecommunications"(Палестина), "VTEL Holdings" (Дубай), "Ogier Electronics" (Великобританія), та "United Pharmaceutical Manufacturing Company" (Йорданія). Він є головою і засновником компанії "MSPharma", "Agri Sciences Izmir Turkey", а також низки інших провідних регіональних компаній. Пан Сухтіан є членом Всесвітньої президентської організації (WPO) та кількох некомерційних рад, в тому числі Центру сучасних арабських досліджень Джорджтаунського університету, а також Мікрофонду для жінок, головою якого він є. Він отримав освіту в Американському університеті Бейруту та Лівану та в Університеті Х’юстона, Техас у галузі економіки.

  close
 • Жан ШЕВАЛЬЄ

  Незалежний директор

  Компанія "Expert Petroleum" вітає Жана Шевальє в якості незалежного директора компанії. Протягом своєї розмаїтої 38-річної кар’єри в компанії "Шлюмберже" Жан обіймав різні керівні та інженерні посади в буровому сегменті департаменту нафтогазопромислових послуг "Шлюмберже", а також регіональні керівні посади в підрозділі випробування свердловин. Він також був Віцепрезидентом із промислових питань, першим головним інформаційним директором "Шлюмберже" та президентом "Omnes" – спільного підприємства з компанією "Cable & Wireless". Жан пішов на пенсію з компанії "Шлюмберже" у 2009 році і став співзасновником IDO, неурядової організації, яка допомагає сільським громадам у менш розвинених країнах будувати стійкі системи постачання питної води. Жан отримав диплом інженера в Університеті ENSTA в Парижі.

  close
 • Фейсал СУХТІАН

  Директор

  Фейсал Сухтіан є виконавчим директором "GMS Holdings". Крім управління операціями "GMS Holdings", Фейсал є куратором низки інвестиційних проєктів в структурі портфоліо "GMS Holdings" та директором у Раді директорів компанії. До приходу в "GMS Holdings" Фейсал працював в інвестиційному банку "JP Morgan’s" в Нью-Йорку, де займався низкою угод зі злиття та поглинання, борговими та акціонерними угодами для клієнтів у промисловій та транспортній галузях. Фейсал отримав ступінь бакалавра із міжнародної економіки у Вищій школі дипломатичної служби Джорджтаунського Університету та ступінь MBA Бізнес-школи Колумбійського Університету.

  close
 • Барт ВОТЕРІКС

  Незалежний Директор

  Барт має понад 30 років професійного досвіду на керівних посадах у різних галузях, у тому числі в якості генерального директора «The Sniffers» протягом 7 років, до 2022 року. В «The Sniffers» він консультував і допомагав нафтогазовим компаніям по всьому світу щодо скорочення викидів і покращення цілісності їхніх трубопроводів. За 30 років «The Sniffers» реалізували понад 9000 проектів зі скорочення викидів, зосереджуючись на скороченні викидів легких органічних речовин і метану. Барт має ступінь магістра прикладної інженерії в Левенському університеті (Бельгія) та бакалавра бізнес-адміністрування в університеті Лувен-Ла-Нев (Бельгія). Зараз він є керуючим директором Equans Industry North Division у Бельгії.

  close
 • Мішель ЛУБУТЕН

  Операційний директор

  Співзасновник компанії "Expert Petroleum" із 2006 року, Мішель має 39-річний досвід роботи в нафтогазовій галузі та 24 роки працював в групі компаній "Шлюмберже". Він має великий досвід у видобуванні, розробці та управлінні відновленням зрілих активів. Він керував кількома великими комплексними проєктами зі збільшення видобутку для компанії "Шелл" в Норвегії та Венесуелі, а також для компаній "Romgaz" і "OMV Petrom" в Румунії. Мішель 19 років працював у Румунії та регіоні Центральної та Східної Європи. Він має ступінь магістра з видобування нафти та газу Університету Геріот-Уотт та Університету Вілланова за спеціальністю управління проєктами.

  close
 • Девід МАРТІНОН

  ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

  До того, як стати співзасновником компанії "Expert Petroleum" у 2006р., Девід будував кар’єру в компанії "Шлюмберже": від інженера з випробування свердловин у Південно-Східній Азії до менеджера зі злиття і поглинання в компанії "Schlumberger Limited" у Парижі. Девід брав участь у різних проєктах зі збільшення видобутку, зокрема в Індонезії. Він має глибоке розуміння нафтогазової галузі з виробничої та стратегічної точок зору. Він має ступінь інженера, отриманий у INSA, Франція, і ступінь MBA з INSEAD.

  close

Корпоративна
управлінська
команда

 • Лавінія ПРЕДЕСКУ

  ФІНАНСОВА ДИРЕКТОРКА

  Раніше Лавінія працювала в "KPMG" Румунія, де почала свою кар’єру з посади асистентки з аудиту, а згодом працювала як менеджерка з аудиту. Вона є членкинею АССА і CAFR, має ступінь магістра в галузі фінансового та фондового біржового менеджменту (ASE) , а також ступінь магістра з менеджменту, отриманий у ESC Париж.

  close
 • Даніела БРІЧЕАГ

  HR-менеджер

  Старший HR-фахівець з більш ніж 15-річним досвідом роботи в області побудови та оптимізації організаційних процесів для максимізації бізнес-результатів. В якості HR-консультанта вона брала участь в різних проєктах злиття й поглинання та приватизації, виконуючи ключові дії, які забезпечували повну підтримку персоналу та, тим самим, сприяли успіху. До приходу в команду компанії "Expert Petroleum" у січні 2013 року Даніела працювала в декількох великих міжнародних організаціях, в тому числі "KPMG" і "ABN AMRO Bank". Даніела має ступінь магістра прикладної електроніки, ступінь MBA Університету Бристоля та є активним членом CIPD (Certified Institute of Professional Development – Сертифікованого інституту професійного розвитку).

  close
 • Чіпріан РУС

  Менеджер з охорони праці, промислової безпеки, екології та операцій з декарбонізації

  Чіпріан отримав юридичну освіту в Університеті Тібіскус, Тімішоаре. Чіпріан має більш ніж 10-річний досвід роботи в QHSE, отриманий під час роботи в компанії "Шлюмберже" в рамках великого проєкту зі збільшення видобутку газу на родовищі в Румунії, а згодом в компанії "Expert Petroleum" протягом останніх 4 років. Лідерство Чіпріана в галузі QHSE доводять відмінні показники QHSE компанії та її різноманітні ISO сертифікати.

  close
 • Крістіан ІТУ

  Менеджер Бізнес послуг

  Крістіан має більш ніж 18-річний досвід роботи в галузі бізнес консультування та аудиту, управління проєктами, вдосконалення бізнес-процесів, управління ІТ та впровадження ERP-систем (систем управління ресурсами підприємства). До приходу в нашу команду Крістіан 12 років пропрацював у компанії "KPMG Румунія – Management Consulting". В компанії "Expert Petroleum" Крістіан координує службу внутрішнього аудиту, а також відповідає за управління ІТ та вдосконалення процесів. Крістіан є професіоналом у галузі управління проєктами (PMP), сертифікованим дипломованим бухгалтером (ACCA), сертифікованим аудитором інформаційних систем (CISA), має сертифікат у галузі управління корпоративними ІТ сервісами (CGEIT) та ступінь магістра фінансового аналізу.

  close
 • Алекс ЩЕРБАНЬ

  Менеджер нових проєктів з розробки

  Алекс – геолог із 15-річним досвідом роботи в міжнародних нафтогазових компаніях. Він має досвід роботи в галузі геології та геофізики та працював над різними проєктами на етапах від оцінки до розробки родовищ та відновлення зрілих активів. До приходу в компанію "Expert Petroleum" у 2013 році він 8 років працював в компанії "Шлюмберже" як консультант-геолог на різних проєктах у різних частинах світу: від Румунії до Північної Африки й Мексиканської затоки. Алекс має ступінь бакалавра в галузі геофізики й ступінь магістра в галузі геології, отримані в Бухарестському Університеті.

  close
 • Октавіан ВАСИЛЕ

  Комерційний директор

  Сертифікований фахівець із закупівель (CPP), Сертифікований фахівець з КЯ/ЗЯ та фахівець з державних закупівель ЄС, Октавіан має більш ніж 14-річний досвід роботи в галузі підтримки бізнесу, в тому числі забезпеченні якості, здійсненні закупівель та комерційних аспектах. Менеджер із питань комерції та закупівель, який володіє хорошим знанням у сфері пошуку, розвідки та видобування в нафтогазовій промисловості та потужними лідерськими якостями, під час виконання вітчизняних та міжнародних проєктів він здійснював координування комплексних команд, що включали фахівців всього ланцюжку постачання та комерційних фахівців, впроваджуючи та застосовуючи передові світові практики закупівель та торгівлі з доведеною ефективністю. Він є членом APICS з 2012 року. Маючи активну життєву позицію, він завжди відкритий для нових професійних викликів.

  close
 • Євгеній СТАШЕНКО

  Директор з розвитку бізнесу

  Перед тим, як приєднатися до Expert Petroleum, Євгеній останні п’ять років працював у найбільшій газовидобувній компанії України, АТ «Укргазвидобування» (УГВ), займаючи різні керівні посади на корпоративному рівні, в т.ч. за напрямком стратегіъ, аналітики та розвитку бізнесу. Як керівник відділу розвитку бізнесу, він сприяв успіху УГВ та «Нафтогазу» в отриманні ~40 тис. км2 нових розвідувальних площ у 2020-2021 рр. Він також відповідав за залучення інвестицій в розвиток активів УГВ та за розвиток ділових відносин з "великою четвіркою" найбільших нафтосервісних компаній — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford. До УГВ Євгеній працював у міжнародних фінансових організаціях у сфері інвестиційного банкінгу та корпоративних фінансів. Він має ступінь MBA від університету Дьюка, США та ступінь магістра з фінансів від Києво-Могилянській академії, Україна.

  close
 • Ірина АЛЬБУ

  Юрисконсульт

  Ірина – юридичний фахівець, яка має досвід понад 13 років приватної практики галузі бізнесу. Сфери, в яких Ірина набула досвіду під час співпраці з найбільшими юридичними компаніями Румунії, належать: екологічне право, корпоративне та комерційне право, енергетика та природні ресурси, злиття та поглинання, захист даних, нерухомість та будівництво. Крім того, Ірина має спеціальний досвід у високорегульованих секторах, таких як нафтогазовий, промисловість та виробництво, роздрібна торгівля та фінансова діяльність, надаючи правову допомогу у складних проектах місцевим та міжнародним приватним інвесторам. Компетенції, отримані попередній ролі корпоративного юриста, є ключовими для комплексного та прагматичного підходу до вирішення проблем, що виникають у Департаменті з питань законодавства та дотримання законів.

  close

Управлінська
команда в
Румунії

 • Флоріан ГРОСУ

  Регіональний менеджер

  Флоріан Гросу має 34-річний досвід роботи в міжнародних нафтогазових компаніях. Він має великий досвід роботи в галузі геології, петрофізики, геофізики та розробки колекторів, а також значний досвід відновлення зрілих родовищ у Румунії. Флоріан 21 рік працював в компанії "OMV"/"Petrom" у Румунії й Казахстані на різних технічних та управлінських посадах. Пізніше він приєднався до компанії "Шлюмберже" для реалізації проєкту зі збільшення видобутку на гігантському нафтовому родовищі Хассі-Мессауд в Алжирі. Там він відповідав за команду R2T (від колектора до ємності), яка опікувалася всіма видами діяльності – від розробки пласта, буріння та видобутку до транспортування. Він працював провідним геологом на етапі розробки гігантського газоконденсатного родовища Карачаганак у Казахстані. У 2010 році він приєднався до компанії "Expert Petroleum" у Румунії як Директор із румунських активів. Флоріан закінчив магістерську програму Школи бізнесу ESCP Європа.

  close
 • Влад ЗАРНЕСКУ

  Менеджер із розробки надр в рамках ДЗВ Циклені

  До приходу в компанію "Expert Petroleum" Влад більше 10 років працював технічним консультантом у компанії "Landmark Halliburton" та інженером з розробки колекторів у компанії "RFD Oil and Gas". Він має значний досвід у сфері збільшення видобутку на зрілих родовищах, вивчення колекторів та управління ними. Влад відповідає за збільшення видобутку шляхом буріння нових свердловин, добору свердловин-кандидатів на КРС та відновлення.

  close
 • Каталін КОРДОНАШУ

  Менеджер проєктів з розробки в рамках ДЗВ Тіміш

  Каталін має більш ніж 12-річний досвід роботи в якості інженера-колектора в "OMV-Petrom" Румунія, "RFD Oil & Gas, Amromco Energy" і "Expert Petroleum" Румунія. Вона має досвід роботи у всіх аспектах розробки колекторів, в тому числі в аспектах збільшення видобутку на зрілих родовищах, вивчення колекторів та управління ними. Каталін здійснює аналіз експлуатаційних характеристик свердловин та аналіз можливостей колекторів (інтенсифікація видобутку, розбурювання родовища, контроль виносу піску).

  close
 • Мануель МАНОЛЕ

  Операційний менеджер на проєкті Циклені

  Мануель має 25-річний досвід роботи у нафтогазовій промисловості, зокрема, як керівник нафтогазопромислових операцій (в напрямках буріння, закінчування свердловин, КРС, виконання спеціальних операцій, експлуатації свердловини та продажів нафти та газу) на зрілих родовищах у Румунії та деяких родовищах нафти й газу в Південному Судані. До компанії "Expert Petroleum" Мануель працював у "Petrom", а також у міжнародних нафтогазових компаніях.

  close
 • Лівіу ПОПЕСКУ

  Операційний менеджер на проєкті Тіміш

  Маючи 17-річний досвід роботи в галузі видобування нафти та газу, Лівіу працював у Petrom і Petrofac інженером-нафтовиком, інженером з оптимізації виробництва та ALS, менеджером відділу виробничих операцій для контрактів PEC у районах Тіклені та Тіміш.

  close

Управлінська
команда в
Україні

 • Ріхард БІЛИЙ

  Менеджер з операцій та видобутку, Україна

  Ріхард — інженер-нафтовик із більш ніж 32-річним досвідом роботи на керівних посадах у галузі розвідки та видобутку нафти та газу в Україні та Росії. До того, як приєднатися до компанії "Expert Petroleum" у 2020 році Ріхард був незалежним консультантом у нафтогазовій галузі та 23 роки пропрацював в компанії ПНГК, яка є частиною "JKX Oil and Gas", керуючи всією діяльністю компанії із розробки родовищ, в тому числі геологічними дослідженнями, бурінням та видобуванням. Ріхард отримав ступінь інженера нафтогазової справи в Івано-Франківському Університеті нафти й газу та пройшов численні високоспеціалізовані технічні тренінги. Він також очолює Спілку інженерів-нафтовиків (SPE) в Україні.

  close
 • Вікторія СЕРГЕЄВА

  Заступниця Регіонального менеджера в Україні

  Вікторія — спеціалістка з зовнішніх зв’язків, розвитку бізнесу та міжнародної торгівлі, фахівчиня в галузі комунікацій, переговорів, договорів, комплексних фінансово-юридичних оцінок, міжнародного фінансування, міжнародної торгівлі, просування на ринку, управління цільовими проєктами та спеціальними командами. Вона здійснювала консультування для компанії "Black Sea Oil & Gas SRL", протягом 8 років працювала в "DEA Deutsche Erdoel AG" на посаді заступниці директора в Україні, а потім в компанії "Marathon Oil" на посаді менеджерки зі зв’язків з урядовими організаціями в Україні, в посольстві США в Україні як фахівчиня з комерційних питань в енергетичному секторі. Вікторія має диплом інженера комп’ютерних систем Національного Технічного університету "Київський Політехнічний Інститут", Україна, та диплом з менеджменту Відкритого Університету Мілтон-Кейнс, Великобританія.

  close
 • Анатолій АЛЕКСЄЄВ

  HSSE Менеджер

  Анатолій – досвідчений професіонал в питаннях охорони здоров’я та безпеки праці, а також охорони навколишнього середовища. Він має 17-літній досвід у досягненні високого рівня HSE на численних проектах в нафтогазовій та енергетичній галузях. Анатолій має ступінь магістра з геофізики та екології/охорони довкілля, диплом MBA від Бізнес-школи M&MU (Великобританія), сертифікат NEBOSH IGC, являється сертифікованим аудитором ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Основним підходом Анатолія є забезпечення ефективного впровадження ефективної культури "нуль інцидентів", яка позитивно впливає як на виробничі можливості, так і репутацію Компанії.

  close
 • Мирослава БЛАВАЦЬКА-КОЛОБОВА

  HR Менеджер

  Мирослава – досвідчена професіоналка з персоналу, яка понад 9 років працювала у різних галузях, де займала переважно управлінські ролі в якості директора з персоналу та ділового партнера з управління персоналом. Вона також брала участь у запуску бізнесу, відповідаючи за створення Львівського відділення однієї з провідних міжнародних компаній тимчасових трудових ресурсів. Для зміцнення HR-бренду Мирослава використовує впровадження чітких бізнес-процесів та безперервного спілкування на всіх рівнях організації. Вона здобула ступінь магістра іноземних мов у Львівському Національному Університеті ім. Івана Франка та надалі інвестувала у свій розвиток, ставши сертифікованим діловим партнером з управління персоналом. Мета Мирослави – сприяти успіху команди Expert Petroleum в Україні, встановлюючи та підтримуючи найвищий рівень якості у всіх сферах людських ресурсів.

  close
 • Дмитро ПОТАПЧУК

  Начальник відділу матеріально-технічного постачання

  Досвідчений професіонал, що має більше ніж 10-ти річний досвід організації процесу матеріально-технічного постачання у нафтогазовій галузі. Працював у провідних приватних (Geo-Alliance Co. та Parker Drilling Inc.) та національній (АТ «Укргазвидобування») компаніях. Дмитро має диплом магістра з «Міжнародної економіки» та сертифікат JAAE. За час своєї професійної діяльності успішно приймав участь у великій кількості проектів у нафтогазовій сфері (буріння свердловин, будівництво різноманітних виробничих потужностей, проекти з інтенсифікації видобутку, капітальні ремонти свердловин, тощо).

  close
 • Юрій ЛУКОВЕЦЬКИЙ

  Менеджер ДВК в Україні

  Юрій – досвідчений професіонал нафтогазової галузі, який має досвід роботи на всіх організаційних рівнях. Сфера його діяльності зосереджена на організації безперебійної роботи виробничих потужностей шляхом забезпечення експлуатації та обслуговування свердловин та виробничих потужностей відповідно до міжнародних технічних правил експлуатації та норм. Закінчивши Дрогобицький коледж нафти і газу та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Юрій також здобув кваліфікацію з систем управління якістю та управління ризиками та корпоративного управління.

  close
 • Олег Єрхов

  Фінансовий менеджер в Україні

  Олег має 21 річний досвід у сфері фінансів, обіймав управлінські посади у міжнародних компаніях. Після 14 років у FMCG та автомобільній промисловості, він розпочав свій шлях у нафтогазовій галузі, приєднавшись до Шлюмберже у 2014 року та приймав участь у різних проектах в країнах Європи та Африки.

  close

Кар’єра

Чи хочете ви змінити спосіб, у який видобувають нафту та газ? Подумайте про те, щоб приєднатися до нашої команди.